Glasservice Vonk is inzamel punt voor Vlakglas Recycling Nederland.
Dit houdt in dat wij alle soorten vlakglas inzamelen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Waarom Vakglas Recycling Nederland?
Wij als bedrijf zien het als onze maatschappelijke plicht om gebruik te maken van alle voordelen die het gezamenlijk inzamelen van vlakglas biedt voor milieu en energie besparing. Glas is heel goed recyclebaar, hergebruik spaart het milieu door vermindering van het gebruik van grondstoffen en van de te storten hoeveelheid glasafval. Het productieproces van glas uit zand en soda kost veel energie, versmelten van scherven tot nieuw glas bespaard energie en beperkt de uitstoot van rookgassen zoals CO2. Zo kunnen ook wij bijdragen in het sparen van het millieu.

Indien u meer informatie wenst over Vlakglas Recycling Nederland verwijzen wij u graag door naar de website: www.vlakglasrecycling.nl